עגלת קניות

VPS Servers

0.25 TB
החל מ
₦5.19NGN
חודשי
 • 1 vCPU
 • RAM: 0.5 GB
 • Storage: 256 GB (200 IOPS)
 • Bandwidth: 2 TB
 • Port speed: 100 Mbps
 • Backups: Unavailable
 • Virtualization: OpenVZ
 • CPU
הזמינו עכשיו
0.5 TB
החל מ
₦6.49NGN
חודשי
 • 1 vCPU
 • RAM: 1 GB
 • Storage: 512 GB (200 IOPS)
 • Bandwidth: 4 TB
 • Port speed: 100 Mbps
 • Backups: Unavailable
 • Virtualization: OpenVZ
 • CPU
הזמינו עכשיו
1 TB
החל מ
₦10.39NGN
חודשי
 • 1 vCPU
 • RAM: 2 GB
 • Storage: 1024 GB (200 IOPS)
 • Bandwidth: 8 TB
 • Port speed: 100 Mbps
 • Backups: Unavailable
 • Virtualization: OpenVZ
 • CPU
הזמינו עכשיו
2 TB
החל מ
₦16.89NGN
חודשי
 • 1 vCPU
 • RAM: 4 GB
 • Storage: 2048 GB (200 IOPS)
 • Bandwidth: 16 TB
 • Port speed: 100 Mbps
 • Backups: Unavailable
 • Virtualization: OpenVZ
 • CPU
הזמינו עכשיו
3 TB
החל מ
₦31.19NGN
חודשי
 • 1 vCPU
 • RAM: 6 GB
 • Storage: 3072 GB (200 IOPS)
 • Bandwidth: 24 TB
 • Port speed: 100 Mbps
 • Backups: Unavailable
 • Virtualization: OpenVZ
 • CPU
הזמינו עכשיו
4 TB
החל מ
₦58.49NGN
חודשי
 • 1 vCPU
 • RAM: 8 GB
 • Storage: 4096 GB (200 IOPS)
 • Bandwidth: 32 TB
 • Port speed: 100 Mbps
 • Backups: Unavailable
 • Virtualization: OpenVZ
 • CPU
הזמינו עכשיו
6 TB
החל מ
₦114.39NGN
חודשי
 • 1 vCPU
 • RAM: 12 GB
 • Storage: 6144 GB (200 IOPS)
 • Bandwidth: 48 TB
 • Port speed: 100 Mbps
 • Backups: Unavailable
 • Virtualization: OpenVZ
 • CPU
הזמינו עכשיו
8 TB
החל מ
₦224.89NGN
חודשי
 • 1 vCPU
 • RAM: 16 GB
 • Storage: 8192 GB (200 IOPS)
 • Bandwidth: 64 TB
 • Port speed: 100 Mbps
 • Backups: Unavailable
 • Virtualization: OpenVZ
 • CPU
הזמינו עכשיו
C16 Plan
החל מ
₦16.89NGN
חודשי
 • 4 vCPU
 • RAM: 16 GB
 • Storage: 160 GB
 • Bandwidth: 16 TB
 • Port speed: 100 Mbps
 • Backups: Optional
 • Virtualization: OpenVZ
 • CPU
הזמינו עכשיו
C2 Plan
החל מ
₦5.19NGN
חודשי
 • 1 vCPU
 • RAM: 2 GB
 • Storage: 20 GB
 • Bandwidth: 2 TB
 • Port speed: 100 Mbps
 • Backups: Optional
 • Virtualization: OpenVZ
 • CPU
הזמינו עכשיו
C24 Plan
החל מ
₦31.19NGN
חודשי
 • 6 vCPU
 • RAM: 24 GB
 • Storage: 240 GB
 • Bandwidth: 24 TB
 • Port speed: 100 Mbps
 • Backups: Optional
 • Virtualization: OpenVZ
 • CPU
הזמינו עכשיו
C32 Plan
החל מ
₦58.49NGN
חודשי
 • 8 vCPU
 • RAM: 32 GB
 • Storage: 320 GB
 • Bandwidth: 32 TB
 • Port speed: 100 Mbps
 • Backups: Optional
 • Virtualization: OpenVZ
 • CPU
הזמינו עכשיו
C4 Plan
החל מ
₦6.49NGN
חודשי
 • 2 vCPU
 • RAM: 4 GB
 • Storage: 40 GB
 • Bandwidth: 4 TB
 • Port speed: 100 Mbps
 • Backups: Optional
 • Virtualization: OpenVZ
 • CPU
הזמינו עכשיו
C48 Plan
החל מ
₦114.39NGN
חודשי
 • 12 vCPU
 • RAM: 48 GB
 • Storage: 480 GB
 • Bandwidth: 48 TB
 • Port speed: 100 Mbps
 • Backups: Optional
 • Virtualization: OpenVZ
 • CPU
הזמינו עכשיו
C64 Plan
החל מ
₦224.89NGN
חודשי
 • 16 vCPU
 • RAM: 64 GB
 • Storage: 640 GB
 • Bandwidth: 64 TB
 • Port speed: 100 Mbps
 • Backups: Optional
 • Virtualization: OpenVZ
 • CPU
הזמינו עכשיו
C8 Plan
החל מ
₦10.39NGN
חודשי
 • 3 vCPU
 • RAM: 8 GB
 • Storage: 80 GB
 • Bandwidth: 8 TB
 • Port speed: 100 Mbps
 • Backups: Optional
 • Virtualization: OpenVZ
 • CPU
הזמינו עכשיו
Server L4
החל מ
₦31.19NGN
חודשי
 • 4 x 2.60 GHz
 • RAM: 16384 MB
 • Storage: 160 GB
 • Bandwidth: 32 TB
 • Port speed: 100 Mbps
 • Backups: Optional
 • Virtualization: KVM
 • CPU
הזמינו עכשיו
Server L1
החל מ
₦6.49NGN
חודשי
 • 1 x 2.60 GHz
 • RAM: 2048 MB
 • Storage: 20 GB
 • Bandwidth: 4 TB
 • Port speed: 100 Mbps
 • Backups: Optional
 • Virtualization: KVM
 • CPU
הזמינו עכשיו
Server L5
החל מ
₦58.49NGN
חודשי
 • 6 x 2.60 GHz
 • RAM: 24576 MB
 • Storage: 240 GB
 • Bandwidth: 48 TB
 • Port speed: 100 Mbps
 • Backups: Optional
 • Virtualization: KVM
 • CPU
הזמינו עכשיו
Server L6
החל מ
₦114.39NGN
חודשי
 • 8 x 2.60 GHz
 • RAM: 32768 MB
 • Storage: 320 GB
 • Bandwidth: 64 TB
 • Port speed: 100 Mbps
 • Backups: Optional
 • Virtualization: KVM
 • CPU
הזמינו עכשיו
Server L2
החל מ
₦10.39NGN
חודשי
 • 2 x 2.60 GHz
 • RAM: 4096 MB
 • Storage: 40 GB
 • Bandwidth: 8 TB
 • Port speed: 100 Mbps
 • Backups: Optional
 • Virtualization: KVM
 • CPU
הזמינו עכשיו
Server L7
החל מ
₦224.89NGN
חודשי
 • 12 x 2.60 GHz
 • RAM: 49152 MB
 • Storage: 480 GB
 • Bandwidth: 96 TB
 • Port speed: 100 Mbps
 • Backups: Optional
 • Virtualization: KVM
 • CPU
הזמינו עכשיו
Server L8
החל מ
₦445.89NGN
חודשי
 • 16 x 2.60 GHz
 • RAM: 65536 MB
 • Storage: 640 GB
 • Bandwidth: 128 TB
 • Port speed: 100 Mbps
 • Backups: Optional
 • Virtualization: KVM
 • CPU
הזמינו עכשיו
Server L3
החל מ
₦16.89NGN
חודשי
 • 3 x 2.60 GHz
 • RAM: 8192 MB
 • Storage: 80 GB
 • Bandwidth: 16 TB
 • Port speed: 100 Mbps
 • Backups: Optional
 • Virtualization: KVM
 • CPU
הזמינו עכשיו
Server Win4
החל מ
₦58.49NGN
חודשי
 • 4 x 2.60 GHz
 • RAM: 16 GB
 • Storage: 160 GB
 • Bandwidth: 32 TB
 • Port speed: 100 Mbps
 • Backups: Optional
 • Available OS: Windows 2012 / 2016 / 2019
 • Virtualization: KVM
 • CPU
הזמינו עכשיו
Server Win1
החל מ
₦14.29NGN
חודשי
 • 2 x 2.60 GHz
 • RAM: 2 GB
 • Storage: 40 GB
 • Bandwidth: 4 TB
 • Port speed: 100 Mbps
 • Backups: Optional
 • Available OS: Windows 2012 / 2016 / 2019
 • Virtualization: KVM
 • CPU
הזמינו עכשיו
Server Win5
החל מ
₦114.39NGN
חודשי
 • 6 x 2.60 GHz
 • RAM: 24 GB
 • Storage: 240 GB
 • Bandwidth: 48 TB
 • Port speed: 100 Mbps
 • Backups: Optional
 • Available OS: Windows 2012 / 2016 / 2019
 • Virtualization: KVM
 • CPU
הזמינו עכשיו
Server Win6
החל מ
₦224.89NGN
חודשי
 • 8 x 2.60 GHz
 • RAM: 32 GB
 • Storage: 320 GB
 • Bandwidth: 64 TB
 • Port speed: 100 Mbps
 • Backups: Optional
 • Available OS: Windows 2012 / 2016 / 2019
 • Virtualization: KVM
 • CPU
הזמינו עכשיו
Server Win2
החל מ
₦20.79NGN
חודשי
 • 2 x 2.60 GHz
 • RAM: 4 GB
 • Storage: 60 GB
 • Bandwidth: 8 TB
 • Port speed: 100 Mbps
 • Backups: Optional
 • Available OS: Windows 2012 / 2016 / 2019
 • Virtualization: KVM
 • CPU
הזמינו עכשיו
Server Win7
החל מ
₦445.89NGN
חודשי
 • 12 x 2.60 GHz
 • RAM: 48 GB
 • Storage: 480 GB
 • Bandwidth: 96 TB
 • Port speed: 100 Mbps
 • Backups: Optional
 • Available OS: Windows 2012 / 2016 / 2019
 • Virtualization: KVM
 • CPU
הזמינו עכשיו
Server Win8
החל מ
₦889.19NGN
חודשי
 • 16 x 2.60 GHz
 • RAM: 64 GB
 • Storage: 640 GB
 • Bandwidth: 128 TB
 • Port speed: 100 Mbps
 • Backups: Optional
 • Available OS: Windows 2012 / 2016 / 2019
 • Virtualization: KVM
 • CPU
הזמינו עכשיו
Server Win3
החל מ
₦31.19NGN
חודשי
 • 3 x 2.60 GHz
 • RAM: 8 GB
 • Storage: 80 GB
 • Bandwidth: 16 TB
 • Port speed: 100 Mbps
 • Backups: Optional
 • Available OS: Windows 2012 / 2016 / 2019
 • Virtualization: KVM
 • CPU
הזמינו עכשיו